Burger
Close

Elka Krajewska

@elkakrajewskastudio, elka.net, Filmoteka MSN

CV


Elka Krajewska (poetu Elku) (1967) jest oddaną interdyscyplinarystką, której twórczość zakorzeniona jest we współpracy. Wykorzystuje elementy swojej biografii i współczesne strategie historyczne, aby przesuwać granice sztuki i proces jej tworzenia. Artystka w 1989 r. wyemigrowała do Nowego Jorku, gdzie śródmiejska scena performatywna i muzyczna (zwłaszcza wokół Ontological Hysteric Theatre, gdzie tworzyła rekwizyty do przedstawień Richarda Foremana) ukształtowała jej płynne podejście do narzędzi i estetyki. Dlatego nieustannie zmienia media – malarstwo, rzeźbę, wideo, cyfrowe instalacje filmowe, fotografię, performance – i wykorzystuje je we współpracy z innymi artystami, kompozytorami i poetami. Krajewska konsekwentnie powraca, by pracować i wystawiać w Polsce. Od 2007 r. opiekuje się praktyką artystyczną warszawskiej KrajM, matki artystki, produkuje katalogi i wystawy KrajM. Ich współpraca została zaprezentowana w galerii lokal_30 w 2022 r.

Jej „Plany Mela” z 2007 roku to pierwszy w historii abstrakcyjny film eksperymentalny 70 mm stworzony i wyświetlany na ekranie Omnimax (360º Imax Dome). Zawiera trzy kadry z Kwartetu Dantego – to hołd dla Stana Brakhage’a, który ręcznie malował taśmę filmową Imax, ale nigdy nie udało mu się jej wyświetlić.

Elka Krajewska jest również prezeską Salvage Art Institute, który założyła w 2009 roku. Zajmuje się dziełami sztuki uznanymi przez firmy ubezpieczeniowe za „całkowitą stratę” i które oficjalnie usunięto z obiegu rynku sztuki.

Ukończyła studia licencjackie z literatury i fotografii w City College of NY oraz studia magisterskie w Yale School of Art, gdzie studiowała fotografię u Nan Goldin i Richarda Bensona oraz rzeźbę u Rona Jonesa. Jej prace były prezentowane na wystawach indywidualnych w Galerii Arsenał w Białymstoku, Soloway Gallery w Nowym Jorku, a także w Carico Massimo w Livorno we Włoszech.

 

Elka Krajewska – bio

Elka Krajewska (1967) is a devoted interdisciplinarian whose work is rooted in collaboration, Elka pushes the boundaries of art and art-making, utilizing elements of her biography and contemporary art historical strategies. Born under communism, the artist emigrated to New York City in 1989 where the downtown performance and music scene (especially around Ontological Hysteric Theatre where she made props for Richard Foreman’s productions) has shaped her fluid attitude toward materials and aesthetics. Her work continuously shifts through media—painting, sculpture, video, digital film installations, photography, performance—employed in collaborations with fellow artists, composers and poets. Krajewska has been consistently returning to work and exhibit in Poland. Since 2007, she has nurtured the artistic practice of Warsaw-based KrajM, the artist’s mother, and produced KrajM’s catalogues and exhibitions. Their collaboration has been featured at lokal_30 in 2019.

Her “Plany Mela”, 2007, is the first ever 70mm abstract experimental film made for, and projected on, an Omnimax screen (360º Imax Dome). It incorporates 3 frames from The Dante Quartet, as a tribute to Stan Brakhage who hand-painted Imax film-stock but never got it projected.

Elka Krajewska is also known as the president of Salvage Art Institute, which she founded in 2009 to articulate the nature of artworks declared “total loss” by insurance companies and officially removed from art market circulation.

She holds a BA in literature and photography from City College of NY and an MFA from Yale School of Art where she studied photography with Nan Goldin and Richard Benson and sculpture with Ron Jones. Her works have been presented at solo exhibitions with the Arsenal Gallery in Bialystok, Soloway Gallery in NY as well as with Carico Massimo in Livorno, Italy.