Burger
Close

Justyna Górowska

www.justynagorowska.com
CV

 

Justyna Górowska (1988) artystka performance wykorzystująca interdyscyplinarność w swojej praktyce artystycznej. Ukończyła studia magisterskie w Pracowni Sztuki Performance na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz uzyskała doktorat na Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Członkini zarządu FRSI [Fundacja Rozwoju Sztuki Intermediów]. Laureatka głównej nagrody w 7. edycji konkursu Samsung Art Master (2010); dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011; 2013). Jej projekty były prezentowane m.in. w Berlinie (Freies Museum, 2009), Quebec City (Le Lieu Gallery, 2014), Dżakarcie (National Gallery of Indonesia, 2016), Warszawie (Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 2017) i Nowym Jorku (Art in General, 2017).

Justyna Górowska jest artystką o niezwykle ekspresyjnej postawie. Jak sama mówi, w jej twórczości najważniejszy jest bodziec, a dopiero potem medium. Górowska specjalizuje się w wielu technikach, takich jak fotografia, wideo, rzeźba, instalacja, performance site-specific itp. Interesuje ją kondycja człowieka, który nie zajmuje już centralnego miejsca we wszechświecie, który nie boi się utraty autonomii i pełnego zanurzenia w rzeczywistości.

Justyna Górowska – bio

Justyna Górowska (1988) is the performance artist who employs interdisciplinarity in her art practice. She received her MFA from the Performance Art Studio at the Academy of Fine Arts in Krakow and her Ph.D. from the Interdisciplinary Doctoral Studies, University of Arts in Poznan. Justyna Górowska is an artist with an extremely expressive attitude. As she says, the most important thing in her work is the stimulus – then comes the medium. Górowska specializes in a number of techniques, such as photography, video, sculpture, installation, site-specific performance art, etc. She is interested in the condition of a human who no longer occupies the central place in the universe, who is not afraid to lose his/her autonomy and be fully immersed in reality.

The FRSI [Intermedia Art Development Foundation] board member. Main prize winner in the 7th Samsung Art Master Contest (2010); two-time recipient of the Ministry of Culture and National Heritage scholarship (2011; 2013). Her projects were presented e.g. in Berlin (Freies Museum, 2009), Quebec City (Le Lieu Gallery, 2014), Jakarta (National Gallery of Indonesia, 2016), Warsaw (Museum of Modern Art, 2017), and New York (Art in General, 2017).

 

WORKS | PRACE
DOCUMENTATION | DOKUMENTACJA
NEWS | AKTUALNOŚCI