Burger
Close

Ewa Zarzycka

CV


Ewa Zarzycka to artystka performance, twórczyni rysunków i instalacji. W latach 1973-1978 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, a w następnej dekadzie uczestniczyła w festiwalu Nieme Kino w Łodzi i Biennale Nowej Sztuki w Zielonej Górze. W 1989 r. brała udział w wystawie Lochy Manhattanu w Łodzi, zaś siedem lat później – w wystawie Kobieta o kobiecie w Galerii BWA w Bielsku-Białej. Zarzycka miała wystawy indywidualne w Galerii Labirynt w Lublinie, Bałtyckiej Galerii Sztuki w Ustce, Galerii BWA w Zielonej Górze i lokal_30 w Warszawie. Brała również udział w najważniejszych wydarzeniach sztuki performance, takich jak Europejski Festiwal Sztuki Performance w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Akcji w Piotrkowie Trybunalskim, Festiwal Sztuki Efemerycznej „Konteksty” w Sokołowsku, Performance Platform w Lublinie. Prace Zarzyckiej znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Galerii Wymiany Józefa Robakowskiego, Muzeum Sztuki w Łodzi, Fundacji Moje Archiwum Andrzeja Ciesielskiego oraz lubelskiej Zachęty.

Ewa Zarzycka – bio

Performance artist, creator of drawings and installations. She studied at the State School of Fine Arts in Wrocław in 1973–1978. In the 1980s she took part in the festival Nieme Kino [Silent Movie] in Łódź and the Biennale Nowej Sztuki [New Art Biennial] in Zielona Góra. In 1989 she was featured at the exhibition Lochy Manhattanu [The Dungeons of Manhattan] in Łódź, and in 1996 in the show Kobieta o kobiecie [Woman about a Woman] at the BWA Gallery in Bielsko-Biała. Zarzycka had solo exhibitions at the Labirynt Gallery in Lublin, Baltic Gallery of Art in Ustka, BWA Gallery in Zielona Góra and lokal_30 in Warsaw. She also participated in major performance art events, such as the Europejski Festiwal Sztuki Performance [European Performance Festival] at the Centre for Contemporary Art in Warsaw, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Akcji [International Performance Festival] in Piotrków Trybunalski, Festiwal Sztuki Efemerycznej “Konteksty” [International Festival of Ephemeral Art] in Sokołowsko, Performance Platform in Lublin. Zarzycka’s works belong to the collections of the National Museum in Warsaw, Józef Robakowski’s Exchange Gallery, Muzeum Sztuki in Łódź, Foundation Moje Archiwum of Andrzej Ciesielski and Zachęta in Lublin.


Ewa Zarzycka. Lata świetności / Heyday

Publikacja „Ewa Zarzycka. Lata świetności” jest dostępna do zakupu. / Publication „Ewa Zarzycka. Heyday” is available to purchase.