Burger
Close

Natalia LL

www.nataliall.com
CV


Natalia Lach-Lachowicz (1937-2023) zajmowała się fotografią, rysunkiem, performansem i sztuką wideo. W latach 1957-1963 studiowała w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu pod kierunkiem profesora Stanisława Dawskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra sztuki. W 1964 r. otrzymała Dyplom Związku Polskich Artystów Fotografików. W 1970 r. współzałożycielka Galerii PERMAFO we Wrocławiu. Od 1975 r. zaangażowana w międzynarodowy ruch sztuki feministycznej, brała udział w wielu sympozjach i wystawach.

Nagrody i wyróżnienia: Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, Nowy Jork, 1977; komisarz I i II Międzynarodowego Triennale Rysunku we Wrocławiu, 1978-1981; wiceprzewodnicząca IV i VI Międzynarodowego Triennale Rysunku we Wrocławiu, 1989-1995; Stypendium „Verein Kulturkontakte”, Wiedeń, 1991; Stypendium „PRO-HELVETIA”, Szwajcaria, 1994; od 2004 starsza wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Natalia LL – bio

Natalia Lach-Lachowicz (1937-2023) worked in photography, drawing, performance, and video art. Between 1957-1963 artist studied at the State High School of Fine Arts in Wrocław under the supervision of Professor Stanisław Dawski, where she completed her MSc. In 1964 she received the Diploma of the Association of Polish Artists Photographers. In 1970 she co-founded the PERMAFO Gallery in Wroclaw. Since 1975 she has been engaged in the International Feminist Art movement and took part in various symposiums and exhibitions.

Awards and honorary posts: The Kosciuszko Foundation Scholarship, New York, 1977; Commissioner of the I and II International Drawing Triennale in Wrocław, 1978-1981; vice chairman of the IV and VI International Drawing Triennale in Wrocław, 1989-1995; “Verein Kulturkontakte” Scholarship, Vienna, 1991; “PRO-HELVETIA” Scholarship, Switzerland, 1994; since 2004 senior lecturer of the Fine Arts Academy in Poznań.

 

Publikacja „Natalia LL Doing Gender” jest dostępna do zakupu. / Publication”Natalia LL Doing Gender” is available to purchase.

WORKS | PRACE
DOCUMENTATION | DOKUMENTACJA
NEWS | AKTUALNOŚCI